Bon Biní Na UCU su Website.

 

 

UCU su meta nan primordial ta:
  • Stimula sparmentu bou di su sosionan ofresiendo interes nan atraktivo
  • Ofrese sosionan fiansa I otro servisio i produkto ku kondishon nan faborabel
  • Sirbi e interes di e sosio komo konsumidor
  • Soru pa edukashon kontinuo di sosionan riba aspekto nan di prinsipio di kooperativismo I maneho di sosionan su asuntu finansiero na un forma efisiente I responsabel.
Semper bai por tuma kontakto ku UCU su ofisina libremente si tin nesesidat pa mas informashon.
Un saludo kooperativista

Pa informashon adishonal por klek mas abou tambe riba e boton “Sa Mas” i asina por lesa i risibi aun mas informashon

General

Deskripshon general di e Meta di un Credit Union i e bentahanan pa bira miembro.

Fekoskan

Deskripshon di kiko Fekoskan ta para pe i kiko ta e meta di Fekoskan pa ku koperativa.

Protekshon

Atenshon pa ku e diferente formanan di protekshon pa ku bo fiansanan.

Fasilidat

Aplika un sistema di pago fasil riba ofertanan i fasilidatnan na benefisio di nos sosionan